Thùng nhựa DCT 308 380x570x108mm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Kích thước trong : 352x547x98mm Kich thước ngoài :380x570x108mm