Thùng nhựa DCT 307 380x570x157mm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Kích thước trong : 352x547x147mm Kich thước ngoài :380x570x157mm