Thùng nhựa DCT 306 380x570x206mm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Kích thước trong : 352x547x196mm Kich thước ngoài :380x570x206mm