Thùng nhựa DCT 305 380x570x304mm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Kích thước trong : 352x547x294mm Kich thước ngoài :380x570x304mm