Thùng nhựa DCB 509 290x375x260mm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Kích thước trong : 260x345x247mm Kich thước ngoài :290x375x260mm