PAPERplus® Classic Pad - Giấy cuộn chèn hàng, lót hàng, đóng gói

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Công ty Logipack Việt Nam chuyên cung cấp PAPERplus® Classic Pad - Giấy cuộn chèn hàng, lót hàng, đóng gói, bảo vệ, cố định sản phẩm bên trong thùng tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm. Link video tham khảo: Storopack paper padding unit PAPERplus® Classic² - US PAPERplus® - paper pads for protective packaging - EN  

Công ty Logipack Việt Nam chuyên cung cấp PAPERplus® Classic Pad - Giấy cuộn chèn hàng, lót hàng, đóng gói, bảo vệ, cố định sản phẩm bên trong thùng tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm.

Link video tham khảo:

Storopack paper padding unit PAPERplus® Classic² - US

PAPERplus® - paper pads for protective packaging - EN