Màng xốp hơi quấn hàng - AIRplus® Wrap

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Logipack chuyên cung cấp các loại màng xốp hơi quấn hàng trong quá trính đóng gói, bảo vệ sản phẩm tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm. Propak chuyên cung cấp các loại màng xốp hơi quấn hàng trong quá trính đóng gói, bảo vệ sản phẩm tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm.

Logipack chuyên cung cấp các loại màng xốp hơi quấn hàng trong quá trính đóng gói, bảo vệ sản phẩm tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm.

Propak chuyên cung cấp các loại màng xốp hơi quấn hàng trong quá trính đóng gói, bảo vệ sản phẩm tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm.