Màng xốp hơi lót hàng - AIRplus® Cushion

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Công ty Logipack chuyên cung cấp màng xốp hơi lót hàng được tạo ra từ máy AIRplus® Cushion nhập từ Đức và màng film.  Link Video tham khảo: AIRplus® - air pillows for perfect product protection AIRplus® Integration at SOURIAU - EN