AIRplus® Integrations - Dây chuyền đóng gói tích hợp

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Công ty TNHH Logipack Việt Nam chuyên cung cấp AIRplus® Integrations - dây chuyền tích hợp vào hệ thống sản xuất cung cấp vật liệu đóng gói, túi hơi, màng xốp hơi quấn hàng, chèn hàng, giúp bảo vệ, cố định sản phẩm bên trong thùng tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm. Link Video tham khảo: AIRplus® Integration at SOURIAU - EN Storopack AIRplus® IDS Integration - EN

Công ty TNHH Logipack Việt Nam chuyên cung cấp AIRplus® Integrations - dây chuyền tích hợp vào hệ thống sản xuất cung cấp vật liệu đóng gói, túi hơi, màng xốp hơi quấn hàng, chèn hàng, giúp bảo vệ, cố định sản phẩm bên trong thùng tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm.

Link Video tham khảo:

AIRplus® Integration at SOURIAU - EN

Storopack AIRplus® IDS Integration - EN