AIRplus® Bubble - Bóng hơi, túi hơi lót hàng, chèn hàng, đóng gói

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Công ty Logipack Việt Nam chuyên cung cấp AIRplus® Bubble - Túi hơi, bóng hơi, chèn hàng, phục vụ cho việc đóng gói, bảo vệ, cố định sản phẩm bên trong thùng tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm. Link Video tham khảo: AIRplus® - air pillows for perfect product protection AIRplus® Integration at SOURIAU - EN    

Công ty Logipack Việt Nam chuyên cung cấp AIRplus® Bubble - Túi hơi, bóng hơi, chèn hàng, phục vụ cho việc đóng gói, bảo vệ, cố định sản phẩm bên trong thùng tránh hư hỏng do va chạm, hấp thu lực tác động từ tất cả các phía lên sản phẩm.

Link Video tham khảo:

AIRplus® - air pillows for perfect product protection

AIRplus® Integration at SOURIAU - EN